• Home

   » 

  Kế toán cho sinh viên

   » 

  Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trong Excel 1

  • Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trong Excel 1

  • Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trong Excel 1

  • Saturday, 10 March 2018, 03:03:41 PM
  • Dichvuketoanviet xin hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán trên Excel chi tiết theo mẫu trên, cụ thể như sau:

   I.Các hàm thường sử dụng trong Excel kế toán:

   1. HÀM SUMIF:

   - Kết chuyển các bút toán cuối kỳ:

   - Tổng hợp số liệu từ NKC lên Phát sinh Nợ, Phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh tháng và năm

   - Tổng hợp số liệu từ PNK, PXK lên “ Bảng NHập Xuất Tồn “

   - Tổng hợp số liệu từ NKC lên cột PS Nợ, PS Có của “ Bảng tổng hợp phải thu, phải trả khách hàng”

   Chú ý: Với các bút toán kết chuyển cuối kỳ thì điều kiện cần tính có thể bấm trực tiếp vào ô chứa nó hoặc gõ trực tiếp tài khoản cần kết chuyển vào công thức

   2. Hàm VLOOKUP:

   - Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.

   - Tìm Mã TK, Tên TK từ Danh mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…

   - Tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá từ Danh mục hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn

   - Tìm số dư của đầu tháng N căn cứ vao cột số dư của tháng N-1

   - Tìm số Khấu hao ( Phân bổ ) luỹ kế từ kỳ trước, căn cứ vào Giá trị khấu hao( phân bổ) luỹ kế ( của bảng 142, 242, 214 )

   II. Các công việc đầu năm cần phải làm:

   - Những DN đã và đang hoạt động thì đầu năm các bạn phải chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm nay, cụ thể như sau:

   - Vào số dư đầu kỳ “Bảng cân đối phát sinh tháng”

   - Vào số dư dầu kỳ các Sổ chi tiết tài khoản 142, 242, 211, 131, - Vào Bảng tổng hợp Nhập Xuất Tồn, và các Sổ khác (nếu có)

   - Chuyển lãi ( lỗ ) năm nay về năm trước ( Căn cứ vào số dư đầu kỳ TK 4212 trên Bảng CĐTK để chuyển ). Việc thực hiện này được định khoản trên Nhật ký chung và chỉ thực hiện 1 lần trong năm, vào thời điểm đầu năm.

   II. Các công việc trong tháng cần phải làm:

   - Hiện nay đa phần DN lựa chọn ghi sổ theo hình thức Nhật ký Chung, nên chúng tôi   xin hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung trên Excel.

   Chú ý: Trong quá trình hạch toán ghi sổ bạn phải làm theo nguyên tắc đó là: Đồng nhất về tài khoản và đồng nhất về mã hàng hóa.

   Cách ghi sổ khi có phát sinh tại Doanh nghiệp:

   1. Khi mua hàng:

   +. Khi có phát sinh thêm Khách hàng hoặc nhà cung cấp mới:

   - Thì các bạn khai báo chi tiết đối tượng KH hoặc NCC mới bên bảng Danh mục tài khoản và đặt mã Tài khoản ( Mã khách hàng) cho KH/NCC đó, đồng thời định khoản chi tiết bên NKC theo mã TK mới khai báo

   .VD: Phải thu của Công ty kế toán A:

   Bước 1: Sang DMTK khai chi tiết khách hàng

   – Công ty kế toán Thiên Ưng với mã Khách hàng là: 1311 hoặc 131TU ( Khai báo phía dưới Tk 131 ) ( Việc khai báo mã TK như thế nào là tuỳ vào yêu cầu quản trị của bạn ) Bước 2: Hạch toán bên NKC theo mã TK ( Mã KH ) đã khai báo cho Công ty kế toán Thiên Ưng là 1311 hoặc 131TU

   - Nếu không phát sinh Khách hàng mới thì khi gặp các nghiệp vụ liên quan đến TK 131 và TK 331, ta quay lại Danh mục TK để lấy Mã Khách hàng đã có và định khoản trên NKC.

   +. Trường hợp phát sinh mới Công cụ dụng cụ hoặc TSCĐ (tức liên quan đến TK 142, 242, 214 )

   - Sau khi định khoản trên NKC phải sang bảng phân bổ 142, 242, 214 để khai báo thêm công cụ dụng cụ hoặc tài sản này vào bảng và tính ra số cần phân bổ trong kỳ hoặc số cần trích khấu hao trong kỳ.

   +. Khi mua hàng hóa

   Bước 1: Bên Nhật ký chung không phải khai chi tiết từng mặt hàng mua vào, chỉ hạch toán chung vào TK 156 tổng số tiền ở dòng “ Cồng tiền hàng “ trên hoá đơn mua vào

   Bước 2: Đồng thời về Phiếu nhập kho, khia báo chi tiết từng mặt hàng mua theo hoá đơn vào phiếu nhập kho:

   - Nếu mặt hàng mua vào đã có tên trong Danh mục hàng háo thì quay vê DM hàng hoá để lấy Mã hàng, tên hàng cho hàng hoá đó và thực hiện kê nhập

   - Nếu mặt hàng mùa vào là hàng mới thì phải đặt Mã hàng cho từng mặt hàng trên DMHH sau đó thực hiện kê nhập trên PNK theo mã hàng đã khai báo

   Bước 3: Nếu phát sinh chi phí ( vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho…) cho việc mua hàng thì Đơn giá nhập kho là đơn giá đã bao gồm chi phí. Khi đó phải phân bổ chi phí mau hàng cho từng mặt hàng như sau: ( Có thể lập bảng ính riêng cho việc phân bổ chi phí)

   Chi phí của mặt hàng A

     =

   Tổng chi phí

   ×

   số lượng ( hoặc thành tiền) mặt hàng A

   Tổng số lượng ( hoặc tổng thành tiền Của lô hàng )

    

   Chi phí đơn vị Mặt hàng A

   =

   Tổng chi phí của mặt hàng A

   Tổng số lượng của mặt hàng A

    

   Đơn giá nhập kho Mặt hàng A

   =

   Đơn giá mua của mặt hàng A

   +

   Chi phí đơn vị Của mặt hàng A

    

   2. Khi bán hàng hóa:

   Bước 1: Bên Nhật ký chung không phỉa khai chi iết từng mặt hàng bán ra, chỉ hạch toán chung vào TK 5111 tổng số tiền ở dòng” CỘng tiền hàng “ trên hoá đơn bán ra.

   Bước 2: Đồng thời về Phiếu Xuất kho, khai báo chi tiết từng mặt hàng bán ra theo Hoá đơn vào Phiếu XK.

   - Để lấy được Mã hàng xuất kho, ta quay về Danh mục hàng hoá để lấy.

   - Không hạch toán bút toán Giá vốn hàng bán: Vì CÔng ty áp dụng phương pháp tính gái xuất kho là phương pháp “ Bình quân cuối kỳ “ , nên cuối tháng mới thực hiện bút toán này để tập hợp giá vốn hàng bán trong kỳ.

   Chú ý: - Khi vào bảng kê xuất kho thì chỉ vào số lượng, chưa có đơn gá xuất kho vì đơn giá cuối kỳ mới tính được bên Bảng Nhập Xuất Tồn kho

              - Khi tính được Đơn giá bên bảng Nhập – Xuất – Tồn thì sử dụng hàm VLOOKUP tìm đơn giá xuất kho từ bảng Nhập – XUất – TỒn về PXK.

   3. Khi cần nhập kho hoặc xuất kho:

   - Các bạn vào phiếu nhập kho, xuất kho (cũng làm theo như phần trên nhé)

   III. Công việc cuối tháng cần làm:

   Dịch thuật HANU là một công ty dịch thuật chuyên nghiệp và đảm bảo uy tín tại Hà Nội, chúng tôi nhận dịch thuật đa ngôn ngữ: dịch thuật tiếng Anh

   - Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng như: Kết chuyển tiền lương, trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí, kết chuyển thuế, kết chuyển doanh thu, chi phí… 

   IV. Lập các bảng biểu tháng:

   - Lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho.

   - Lập bảng Phân bổ Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, khấu hao TSCĐ.

   - Lập bảng cân đối phát sinh tháng.

   V. Kiểm tra số liệu trên Bảng cân đối phát sinh.

   - Trên CĐPS thì tổng phát sinh bên Nợ phải bằng tổng phát sinh bên Có

   - Tổng PS Nợ trên CĐPS bằng tổng PS Nợ trên NKC

   - Tổng PS Có trên CĐPS bằng Tổng PS Có trên NKC

   - Các tài khoản loại 1 và loại 2 không có số dư bên Có. Trừ một số tài khoản như 159, 131, 214,..

   - Các tài khoản loại 3 và loại 4 không có số dư bên Nợ, trừ một số tài khoản như 331, 3331, 421,..

   - Các tài khoản loại 5 đến loại 9 cuối kỳ không có số dư.

   - TK 112 phải khớp với Sổ phụ ngân hàng,

   - TK 133, 3331 phải khớp với chỉ tiêu trên tờ khai thuế

   - TK 156 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bacó cáo NXT kho

   - TK 142, 242 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng phân bổ 142, 242

   - TK 211 , 214 phải khớp với dòng tổng cộng trên Bảng khấu hao 211

   >> Xem tiếp: 

   Tư vấn luật doanh nghiệpthủ thành lập doanh nghiệp, chia, tách, sát nhập doanh nghiệpthay đổi đăng ký kinh doanhthủ tục giải thể doanh nghiệp

    Dịch Tiếng Pháp - Với đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên trẻ năng động, nhiệt huyết, có điều kiện làm việc tại các nước bản địa: Dịch Tiếng Pháp - dịch tiếng pháp online - dịch tiếng pháp sang tiếng việt - Dịch tiếng pháp chuyên ngànhDịch tiếng pháp tại Hà NộiDịch tiếng pháp tại tp HCM

    xem thêm: Thủ tục xin giấy phép lưu hành tự do

   Dịch tiếng anhDịch thuật tiếng anh: Công ty có nhiều năm kinh nghiệm dịch thuật tiếng Anh cho các tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo chất lượng bản dịch, giá cạnh tranh, dịch công chứng lấy trong

   Dịch vụ kế toán:Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín và chuyên nghiệp với mức giá rẻ nhất cho các doanh nghiệp

   Công ty dịch thuật: Dịch thuật, công ty dịch thuật,dịch thuật, công ty dịch thuật, Dịch công chứng, dịch lấy ngay, dịch thuật ở đâu tốt, dịch thuật đa ngữ, phiên dịch. Dịch thuật HANU là công ty dịch thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội - TP HCM (Sài Gòn)... một trong những đơn vị Dịch thuật - Phiên dịch có trình độ chuyên môn

  • ---------------------------------------------------------------

  • ---------------------------------------------------------------------------------------

   • Bình luận của bạn

   •   
 •  
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline: 01686 225 835
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Seo Hà Nội
   • Seo Hà Nội:
   •  
   • Tester2
   • Tester2:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm

 

Copyright © 2013 Designed & Developed by dichvuketoanviet.net Group®