• Home

   » 

  Kế toán doanh nghiệp

   » 

  Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất

  • Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất

  •  Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất

  • Tuesday, 14 November 2017, 09:48:57 PM
  •  Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất: thuế môn bài, Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

   1. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:

   a) Đối với doanh nghiệp mới thành lập

   – Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

   – Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

   b) Đối với doanh nghiệp đang hoạt động

   – Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai thuế môn bài, chỉ phải nộp tiền thuế chậm nhất ngày 31/1/2017.

   – Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền thuế môn bài thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền thuế môn bài chậm nhất ngày 31/1.

   Lưu ý:

   – Những Doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp Giấy. phép đăng ký kinh doanh.

   – Những Doanh nghiệp mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

   – Những Doanh nghiệp đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.

   – Những Doanh nghiệp đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.

   2. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Báo cáo sử dụng hóa đơn

   a) Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo

   b) Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo

   c) Tờ khai quyết toán năm

   – Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

   – Trường hợp Doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

   3. Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2017


   Thời hạn nộp

   Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo Quý

   Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo Tháng

    

   1

   20/1/2017

    

   – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 12/2016

   – Tờ khai Thuế TNCN Tháng 12/2016 (nếu có)

   – Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

    
   30/1/2017
    
    
    
    
    

   – Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2016

   – Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có)

   – Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

   – Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

   – Nộp thuế môn bài năm 2017

   – Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

   – Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

   – Nộp thuế môn bài năm 2017

   2

   20/2/2017

    

   – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 1/2017

   – Tờ khai Thuế TNCN Tháng 1/2017 (nếu có)

   – Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

   3

   20/3/2017

    

   – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 2/2017

   – Tờ khai Thuế TNCN Tháng 2/2017 (nếu có)

   – Nộp tiền thuế GTGT và TNCN

   (nếu có)

    
    
   31/3/2017
    
    

   – Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

   – Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

   – Báo Cáo Tài Chính năm 2016

    

   – Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

   – Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

   – Báo Cáo Tài Chính năm 2016
    

   4

   20/4/2017

    

   – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 3/2017

   – Tờ khai Thuế TNCN Tháng 3/2017 (nếu có)

   – Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

   03/5/2017
   (do 30/4/2017 là chủ nhật)

    
    
    

   – Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2017

   – Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)

   – Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

   – Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

   – Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

   – Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

   5

   22/5/2017 (do 20/5/2017 là thứ 7)

    

    

   – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 4/2017

   – Tờ khai Thuế TNCN Tháng 4/2017 (nếu có)

   – Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

   6

   20/6/2017

    

   – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 5/2017

   – Tờ khai Thuế TNCN Tháng 5/2017 (nếu có)

   – Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

   7

   20/7/2017

    

   – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 6/2017

   – Tờ khai Thuế TNCN Tháng 6/2017 (nếu có)

   – Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

   1/8/2017
   (do 30/7/2017 là chủ nhật)

    

   – Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2017

   – Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)

   – Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017 (nếu có)

   – Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

   – Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017

   – Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

   8

   21/8/2017

   (do 20/8/2017 là chủ nhật)

    

    

   – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 7/2017 (nếu có)

   – Tờ khai Thuế TNCN Tháng 7/2017 (nếu có)

   – Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

   9

   20/9/2017

    

   – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 8/2017 (nếu có)

   – Tờ khai Thuế TNCN Tháng 8/2017 (nếu có)

   – Nộp tiền thuế GTGT và TNCN

   (nếu có)

   10

    

   20/10/2017

    

   – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 9/2017 
   – Tờ khai Thuế TNCN Tháng 9/2017 (nếu có)– Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

    
   30/10/2017
    
    

   – Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2017

   – Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có)

   – Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính và thuế VAT Quý III/2017 (nếu có)

   – Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

   – Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017

   – Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

   11

   20/11/2017

    

   – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 10/2017

   – Tờ khai Thuế TNCN Tháng 10/2017 (nếu có)

   – Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

   12

   20/12/2017

    

   – Tờ khai Thuế GTGT Tháng 11/2017

   – Tờ khai Thuế TNCN Tháng 11/2017 (nếu có)

   – Nộp tiền thuế GTGT và TNCN (nếu có)

    

  • ---------------------------------------------------------------

  • ---------------------------------------------------------------------------------------

   • Bình luận của bạn

   •   
 •  
 • Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline: 01686 225 835
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Seo Hà Nội
   • Seo Hà Nội:
   •  
   • Tester2
   • Tester2:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm

 

Copyright © 2013 Designed & Developed by dichvuketoanviet.net Group®